سه شنبه 25 مرداد 1401  /  2022 16 Aug   
ساعت :  19:53 GMT  /  تهران -  0:23
جهت دریافت هر گونه آگاهی از نحوه ورود اطلاعات با داخلی 1226 تماس حاصل فرمایید
فرم مشخصات اقلام مازاد در واحدهای سما
اطلاعات واحد
* نام استان :
* نام واحد :
اطلاعات کالاها
* نام کالا :
* تعداد و یا متراژ :
اطلاعات تماس
* شماره تماس اداره پشتیبانی و یا مالی با پیش شماره :
* آدرس ایمیل جهت تبادل اطلاعات :
* نام و نام خانوادگی رابط :
* شماره موبایل :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :