شنبه 16 فروردين 1399  /  2020 4 Apr   
ساعت :  23:05 GMT  /  تهران -  3:35

قابل توجه معاونین محترم معاونت آموزشی و مهارتی(سما)

احتراماً به منظور ساماندهی اقلام مازاد در واحدهای سما خواهشمند است فرم ذیل را تکمیل نمایید.

جهت تکمیل فرم مشخصات اقلام مازاد کلیک نمایید
   1398/2/8 09:29